Agència de Residus de Catalunya

L’Agència de Residus de Catalunya (nova denominació de la Junta de Residus, arran de la publicació de la Llei 15/2003, de 13 de juny), és una entitat de dret públic, regulada per l’article 1.b del Decret legislatiu 2/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l’Estatut de l’empresa pública catalana.

Són competència de l’Agència de Residus de Catalunya els residus que es generen a Catalunya i els que es gestionen al seu àmbit territorial. S’exclouen de la seva competència els residus radioactius; els residus resultants de la prospecció, l’extracció, el tractament i l'emmagatzematge de recursos minerals i de l’explotació de pedreres; els residus d’explotacions agrícoles i ramaderes que no siguin perillosos i s'utilitzin exclusivament en l’àmbit de l’explotació agrària; els explosius desclassificats, les aigües residuals i els efluents gasosos emesos a l’atmosfera.

Amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida dels ciutadans de Catalunya i de protegir el medi ambient, l’Agència de Residus de Catalunya té com a principals objectius:

 • Promoure la minimització de residus i la seva perillositat.
 • Fomentar la recollida selectiva.
 • Valoritzar els residus.
 • Disposar el rebuig.
 • Recuperar espais i sòls degradats por descàrregues incontrolades de residus o per contaminants.

'Canvia el xip. Recicla’ls'

Coincidint amb el ‘Black Friday’, s’inicia la campanya de conscienciació i sensibilització per allargar la vida, amb la reparació i reutilització, dels aparells elèctrics i electrònics. Amb el lema ‘Canvia el xip. Recicla’ls’, anima a més, a dipositar aquests objectes als punts de venda específics. La campanya s’estendrà al llarg de 2020 amb diferents accions.

Es vol implicar la societat en la reducció de residus, i en el canvi de sistema cap a una economia cada vegada més circular, que prioritzi l’aprofitament i la valorització dels residus com a productes nous. A més, vol recordar on es poden dipositar aquests aparells una vegada hagin esgotat la seva vida útil:

 • Al punt de venda: els aparells vells quan es comprin nous, durant el mes següent a l’adquisició.
 • Botigues de més de 400 m2: els aparells petits, encara que no en comprin un altre de nou.
 • Compra en línia: recollida de l'aparell antic al moment en què se serveix el nou.

Accions de la campanya

 • Accions de difusió i sensibilització en diversos canals i llocs, per diversificar el missatge a tot el territori.
 • Es col·locaran punts d’informació a quatre centres comercials de gran afluència, amb jocs, activitats amb contes, mags, exposicions i tallers durant tot el cap de setmana, adreçats a tota la família. I s’organitzaran concursos de reciclatge amb la possibilitat de guanyar premis valorats en 250 euros.
 • Accions d’aquest tipus en 20 botigues d'electrodomèstics de Catalunya: Barcelona (7), i la seva àrea metropolitana (L'Hospitalet de Llobregat 3, Terrassa 2, Badalona 2), així com a Girona (2), Tarragona (2) i Lleida (2).
 • Equips d’informadors a places de 16 municipis amb més de 50.000 habitants, on es podrà participar en jocs sobre el reciclatge.
 • Estand en centres comercials.
 • Punts verds de recollida més tallers, exposicions, vídeo fòrums, contacontes, punts de llibre i d'altres accions de conscienciació en les 120 biblioteques implicades a la campanya.
Compartir: