Setmana Europea de la Prevenció de Residus (EWWR)

La Setmana Europea de la Prevenció de Residus és una iniciativa, l’objectiu del qual és promoure i implantar durant una setmana accions de sensibilització sobre recursos sostenibles i gestió de residus.

Animar a un ampli rang de públic (autoritats públiques, entitats privades, societat civil i ciutadans individuals) a participar.

Quins són els objectius de l’EWWR?

  • Sensibilitzar i conscienciar la societat sobre prevencions de residus, reutilització de productes i reciclatge de materials, a més de polítiques europees i dels estats membres relacionades amb la matèria.
  • Destacar i donar visibilitat al treball portat a terme per EWWR participants.
  • Mobilitzar i animar els ciutadans europeus a participar al voltant de 4 temes d’acció.
  • Reforçar les capacitats de les diferents parts relacionades en l’EWWR, proporcionant-los eines de comunicació i formació adaptades a les seves necessitats.
  • Avaluar l’impacte de les accions i campanyes de comunicació a partir de canvis en el comportament pel que fa a la manera de consumir i gestionar els seus residus.

Quines són les principals característiques de l’EWWR ?

  • Coordinació d’accions de sensibilització durant una setmana.
  • Desenvolupament d’eines de comunicació específiques per a cada grup objectiu: col·legis, empreses, administracions, associacions i ciutadans individuals.
  • Desenvolupament i promoció de les Jornades Temàtiques de Prevenció, centrades cada any en un tema concret dins de la prevenció de residus.
  • Desenvolupament i prova del concepte d’una jornada de neteja d’espais públics a nivell europeu:  “Let’s Clean Up Europe”

El nucli del missatge: 3Rs i “Clean-Up”

Les accions que es porten a terme en la EWWR se centren en les “3Rs”: reducció de residus, reutilització de materials/productes i reciclatge.

Les “3Rs” representen les opcions que han de considerar-se a l’hora d’elaborar un sistema de gestió de residus.

Seguint la jerarquia mostrada, la reducció de residus sempre hauria d’estar en primer lloc. Reduir significa començar usant menys recursos, incloent-hi la prevenció estricta a més de la reducció en origen. La segona opció a considerar és la reutilització de productes/béns, incloent-hi la preparació prèvia a la reutilització. La tercera i última opció que s’inclou en el marc de la EWWR és el reciclatge de materials.

Compartir: