La Fundació Ecolec

La defensa del medi ambient és el principal objectiu de la Fundació ECOLEC, organització sense ànim de lucre amb un ferm compromís amb el desenvolupament sostenible.

La Fundació ECOLEC és una organització sense ànim de lucre que neix per a la defensa del medi ambient i té un ferm compromís amb el desenvolupament sostenible. El seu objectiu és organitzar de manera eficient la recollida, el tractament, la valorització i l’eliminació dels residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE) i residus de piles i acumuladors, garantint la responsabilitat ampliada dels productors incorporats. L’organització compta amb la certificació ISO 9001 de qualitat i ISO 14001 de medi ambient, és Organizational Stakeholder de Global Reporting Initiative i soci del Pacte Mundial de les Nacions Unides. Durant tres exercicis consecutius, 2017, 2018 i 2019, ECOLEC ha estat el primer i únic sistema col·lectiu de responsabilitat ampliada del productor d’aparells elèctrics i electrònics (AEE) en gestionar més de 100 milions de quilograms de RAEE gestionats conforme al RD 110/2015 en cadascun dels citats exercicis.

Un total de 100.000 tones anuals de RAEE durant quatre exercicis consecutius

La Fundació ECOLEC ha superat les xifres de 100.000 tones de residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE) correctament gestionats en 2020. Dada que l’han convertida també en l’únic sistema col·lectiu de responsabilitat ampliada del productor (SCRAP) d’Espanya en superar les 100.000 tones anuals de RAEE correctament gestionats durant quatre exercicis consecutius.

El compromís Ecolec

  • Apostem per la correcta gestió de residus d’aparells elèctrics i electrònics, piles i acumuladors.
  • Constituïm una plataforma d’intercanvi de coneixement i experiència en la gestió adequada d’aparells elèctrics i electrònics i de piles i acumuladors.
  • Impulsem la investigació i el desenvolupament en el tractament i reciclatge dels materials derivats dels aparells elèctrics i electrònics.
  • Orientem i trametem bones pràctiques en el teixit empresarial espanyol pel que fa a gestió de residus.

Segueix Ecolec en xarxes socials:Compartir:

Eficiència

Apostem per la investigació i el desenvolupament de noves tècniques i processos.

Compliment

Creiem en la importància de l'èxit dels objectius ecològics.

Oportunitat

Se’ns obre un ventall d’opcions en l’entorn del reciclatge i la sostenibilitat que ens posiciona en l’economia circular.

Lideratge

Ens posem al lloc de la resta d’agents per millorar la comprensió de les motivacions i interessos de cadascun d’ells.

Empatia

Aspirem a convertir-nos en una plataforma d’intercanvi de coneixements i experiència.

Col·laboració

Necessitem en la col·laboració entre els diferents agents del sector per preservar el medi ambient i aconseguir un futur millor.