RAEE Andalusia

RAEE Andalusia té per objecte impulsar la reutilització i el reciclatge dels residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE) a la nostra regió. Està impulsat per la Conselleria d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Desenvolupament Sostenible de la Junta de Andalusia, la Federació Andalusa de Municipis i Províncies (FAMP) i amb el suport dels Sistemes Col·lectius de Responsabilitat Ampliada del Productor (SCRAP) que operen a la regió i que són Ambilamp, Ecoasimelec, Ecofimàtica, Ecolec, Ecolum, Eco-Raee's, Ecotic i ERP.

L’objectiu de RAEE Andalusia és conscienciar sobre la importància de la correcta gestió de RAEE per a la societat. A través de la normativa vigent, es busca reduir l’eliminació de RAEE en deixalleries, minorar la perillositat dels seus components i incrementar la recollida selectiva i respectuosa amb el medi ambient. Creiem fermament en el potencial que la recuperació de RAEE té per a Andalusia a nivell ambiental i econòmic.

Per això, RAEE Andalusia disposa d’una estratègia de comunicació conjunta i coordinada per la Conselleria d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Desenvolupament Sostenible, la FAMP i els SCRAP que s'estén a un intens treball en xarxes socials, relacions amb els medis de comunicació (hiperlocals, locals, regionals, generalistes i especialitzats), relacions públiques i campanyes de conscienciació ciutadana amb l’objectiu d’incrementar el volum de residus d’aparells elèctrics i electrònics recollits any rere any. La col·laboració de la ciutadania és el més important en aquesta important tasca. Per això, ‘Actua, recicla i connecta amb la naturalesa’.

Conveni marc

La Conselleria d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Desenvolupament Sostenible, la Federació Andalusa de Municipis i Províncies (FAMP) i els Sistemes Col·lectius de Responsabilitat Ampliada del Productor (SCRAP) amb presència a Andalusia (Ambilamp, Ecoasimelec, Ecofimàtica, Ecolec, Ecolum, Eco-Raee's, Ecotic i ERP), van signar el 12 de gener de 2015 el Conveni Marc sobre Residus d'Aparells Elèctrics i Electrònics (RAEE) per facilitar el compliment de les exigències establertes al Reial Decret 110/2015 sobre RAEE.

L’objecte del Conveni Marc és regular l’activitat dels SCRAP i determinar les responsabilitats de la Conselleria i els ens locals, per garantir el compliment de les normatives legals que afecten els RAEE a Andalusia. Aquest conveni estableix una sèrie de compromisos per millorar els objectius legals de recollida selectiva, reutilització, reciclatge i valorització i per promoure el desenvolupament dels SCRAP realitzant les operacions de trasllat de manera que pugui assolir-se la millor descontaminació, reutilització i reciclatge. A més, amb la seva signatura es persegueix un doble objectiu, ambiental i econòmic. D’una banda, la millora d’aquests serveis reduirà la contaminació que aquests aparells generen després de la seva vida útil. A més, aquests objectius impliquen un augment de l’activitat econòmica del sector, que ocupa a Andalusia a 23.000 persones i factura al voltant dels 2.200 milions d’euros.

Per garantir el compliment d’aquests objectius, existeix una Comissió de Seguiment formada per tots els organismes que integren el conveni i que promou la creació de campanyes de conscienciació amb l’objectiu de millorar la taxa de recollida de RAEE i assolir els objectius mínims que marca el Ministeri per a la Transició Ecològica.

Què es un RAEE

Els RAEE són residus dels aparells elèctrics i electrònics procedents tant de llars particulars com d’usos professionals. Aquests residus són un flux cada vegada més creixent. L’any 2018, es van posar al mercat a nivell estatal més de 700.000 tones d’aparells elèctrics i electrònics (AEE) i des del Ministeri per a la Transició Ecològica es marca un mínim estatal de recollida de residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE) de gairebé 450.000 tones per a 2019, la qual cosa suposa una recollida de 9,35 kg de RAEE per habitant i any. En el cas d’Andalusia, l’objectiu mínim de recollida per a 2018 puja fins a les gairebé 79.000 tones de RAEE.

És molt important per a la seva correcta gestió, saber identificar un residu d'aparell elèctric i electrònic. Existeixen dues formes bastant senzilles de detectar si l’usuari es troba davant d’un RAEE. Si per funcionar ha necessitat piles, bateries o estar connectat al corrent elèctric o a través d’aquest símbol que pot aparèixer al manual d’instruccions, la caixa o l’etiquetatge:

Quins tipus de RAEE existeixen

El Reial Decret 110/2015 sobre RAEE agrupa aquests residus en un total de 7 categories: aparells d’intercanvi de temperatura com frigorífics, congeladors o bombes de calor; monitors, pantalles i aparells amb pantalles de superfície superior als 100 cm2 com pantalles d’ordinador, televisió o marcs digitals per a fotos amb tecnologia LCD; làmpades; grans aparells (amb una dimensió exterior superior a 50 cm) com rentadores, assecadores o rentavaixelles; petits aparells (sense cap dimensió exterior superior a 50 cm) com aspiradores, neteja moquetes o màquines de cosir; aparells d’informàtica i telecomunicacions petits (sense cap dimensió exterior superior als 50cm) com telèfons mòbils, GPS o calculadores de butxaca; i panells fotovoltaics grans (amb una dimensió exterior superior a 50 cm).

Compartir: